Intersection of Pingshui East Street and Huayuangang Street ,Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang Province, China. Biao Xu, Jie Bai, Xinyi Liu, Song Wei, Peiling Xue, Xiaobin Shen, Jianfei Ye, Guangyu Zhang, Bin Zhang, Fuyun, Sun....